Number of the records: 1  

Impact of Societas Europaea on Risk Increase in Making Economic Decisions of Users of Financial Statements in Slovak Republic

 1. Title Impact of Societas Europaea on Risk Increase in Making Economic Decisions of Users of Financial Statements in Slovak Republic
  TranslationVplyv Európskej spoločnosti na zvýšenie rizika pri prijímaní ekonomických rozhodnutí používateľmi finančných uzávierok v Slovenskej republike
  Author infoNikoleta Palijová
  Author Palijová Nikoleta EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document QUAERE 2020 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants. Pp. 265-274 online. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS - Akademické sdružení, 2020 ; QUAERE 2020 interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. ISBN 978-80-87952-32-0
  NoteI-20-109-00
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords uzávierky * rozhodovanie finančné * riziko * účtovníctvo * registre
  AnnotationZhrnutie výskumu o tom, ako Societas Europaea (SE) so sídlom v Slovenskej republike nepriamo zvyšuje riziko, že externí používatelia ich účtovnej závierky prijmú nesprávne ekonomické rozhodnutia. SE nepriamo zvyšuje riziko nesprávnych ekonomických rozhodnutí externých používateľov v dôsledku toho, že nevykonáva svoju povinnosť ukladať finančné výkazy do Registra účtovných závierok.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00323-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.2 MBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.