Number of the records: 1  

Vlastné zdroje krytia majetku

 1. Title Vlastné zdroje krytia majetku
  Author infoĽudmila Novotná
  Author Novotná Ľudmila
  Source document Daňový a účtovný poradca podnikateľa. Roč. 25, č. 14 (2020), s. 137-159. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jednotka účtovná * majetok * imanie vlastné
  AnnotationMajetok, ktorý účtovná jednotka potrebuje na svoju činnosť, získava z vlastných a cudzích zdrojov. Vlastné zdroje majetku sa v účtovníctve účtovnej jednotky označujú ako vlastné imanie. Zákon o účtovníctve definuje tento pojem ako rozdiel majetku a záväzkov. Vlastné imanie účtovnej jednotky tvoria: základné imanie, kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku, prevedené výsledky hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. Ak účtovná jednotka obstarala majetok z vlastných prostriedkov, hovorí sa o vlastných zdrojoch krytia majetku.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2020: 14

Number of the records: 1