Number of the records: 1  

Elektronický obchod z pohľadu dane z príjmov

 1. Title Elektronický obchod z pohľadu dane z príjmov
  Author infoEva Manová, Marcel Novotný
  Author Manová Eva EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF
  Co-authors Novotný Marcel EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Source document Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. S. 85-92. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020 / Mitrová Miriam ; Jakub Vincent ; Spišák Emil ; Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4747-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords obchod elektronický * služby elektronické * nákup elektronický * dane z príjmov * zdaňovanie * povinnosť daňová
  AnnotationPrávne podmienky obchodovania rovnako v klasických ako aj v elektronických obchodoch sú upravené zákonmi, okrem iného aj zákonom o dani z príjmov. Zdaňovanie elektronického obchodu sa u každého subjektu vykonáva inak (fyzická, právnická osoba). Charakteristika elektronického obchodu a výpočet daňovej povinnosti podľa zákona o dani z príjmov. Rozdiely medzi internetovým obchodom a kamennou predajňou.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00499-029, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF620.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1