Number of the records: 1  

Obchodná fakulta EU. Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru

 1. TitleObchodná fakulta EU. Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF EU
  KTK
  EUBOBFKTK
  OBFKTK
  Obchodná fakulta EU, KTK
  KTaKT OF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (34) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - súbor autorít korporácií a akcií
  (3) - BOOKS
  (704) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1