Number of the records: 1  

hodnota reálna

 1. Subject h.hodnota reálna
  Subject h.fair value
  Eco-code336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  657.1/.2 - Účtovné systémy. Účtovné metódy
  Database250h - eco-index
  References (95) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (32) - ARTICLES
  (3) - BOOKS
  subject heading

  subject heading