Number of the records: 1  

vzdelávanie celoživotné

 1. Subject h.vzdelávanie celoživotné
  Subject h.lifelong learning
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 31  : Vzdelávanie na osobné, občianske, sociálne a pracovné účely občanov. Je výsledkom nárastu potreby investícií do ľudí a ich poznatkov v čase budovania znalostnej spoločnosti.
  Database250h - eco-index
  References (254) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (175) - ARTICLES
  (11) - ELECTRONIC RESOURCES
  (59) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1