Number of the records: 1  

riziko finančné

 1. Subject h.riziko finančné
  Subject h.financial risk
  Eco-code336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  riziko finančné
  Source of Data VerificationŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 273  : Všeobecne je to riziko, že veriteľ či investor neobdrží svoje pohľadávky, vklady a výnosy z vkladov. Zahŕňa: úverové riziko, trhové riziko, riziko likvidity, operačné riziko, právne riziko. Užším chápaním finančného rizika je riziko vyplývajúce zo skladby finančných zdrojov podniku.
  Database250h - eco-index
  References (247) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (163) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (80) - BOOKS
  subject heading

  subject heading