Number of the records: 1  

spravodlivosť

 1. Subject h.spravodlivosť
  Subject h.justice
  Eco-code17 - Etika. Morálka
  34 - Právo. Veda o štáte a práve
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 322  : Svojou podstatou je spravodlivosť filozofickou a etickou kategóriou a vyvolávala záujem filozofov už od čias antiky. Vo svojich počiatkoch bola spájaná skôr s duchovnou ako materiálnou stránkou. S vývojom spoločnosti spravodlivosť nadobúda mnohodimenzionálny charakter a preniká do ďalších oblastí teórie, práva, politiky, ekonómie. Spája sa s materiálnym bytím a s procesom rozdeľovania. Moderná pluralitná spoločnosť medzi princípy spravodlivosti zaraďuje dôstojný život aj rovnosť šancí pre všetkých.
  Database250h - eco-index
  References (34) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (39) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (58) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

  To the basket