Number of the records: 1  

Európska rada

 1. Subject h.Európska rada
  Subject h.European Council
  Eco-code327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  Source of Data Verificationhttp://www.nrsr.sk/sub/sk/eu/info/institucie.html?searchString=  : Európska rada predstavuje summit národných predstaviteľov na vrcholnej úrovni, keďže sa na ňom zúčastňujú hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských krajín a predseda Európskej komisie. Predchodcom Európskej rady boli vrcholné konferencie organizované na úrovni najvyšších predstaviteľov členských štátov ES. Na základe dohody medzi vládami v r. 1974 na parížskom summite sa počnúc summitom v írskom Dubline v r. 1975 takéto schôdzky označujú ako zasadnutia Európskej rady. Európska rada sa schádza najmenej dvakrát za rok. Zasadnutia sa konajú vždy v štáte, ktorý predsedá Rade ministrov. Na základe primárneho práva ES a EÚ „Európska rada má Európskej únii dávať nevyhnutné podnety pre jej rozvoj a určovať všeobecnú politickú líniu“. Taktiež má za úlohu prerokúvať závery „k hlavným smerom hospodárskej politiky členských štátov a Spoločenstva“ a tiež „vymedzuje zásady a všeobecné smery spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.“
  Database250h - eco-index
  References (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (32) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (20) - BOOKS
  subject heading

  subject heading