Number of the records: 1  

Svetová obchodná organizácia

 1. Subject h.Svetová obchodná organizácia
  Subject h.World Trade Organization
  Eco-code339.5 - Zahraničný obchod
  Look insteadWTO
  Source of Data Verificationhttp://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4497  : Svetová obchodná organizácia ( WTO – World Trade Organization:http://www.wto.org ) je medzinárodná organizácia, ktorá upravuje obchodné pravidlá medzi jednotlivými členskými štátmi a jej hlavným cieľom je zvýšenie výroby a obchodu s tovarom a službami v nadväznosti na optimálne využitie svetových zdrojov v súlade s cieľom trvalého rozvoja a zachovania životného prostredia. Svetová obchodná organizácia vznikla na základe Záverečného dokumentu Uruguajského kola Všeobecnej dohody o clách a obchode ( GATT - General Agreement on Tariffs and Trade ) a SR sa od 1.1.1995 stala zakladajúcim členom WTO. Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou GATT od 1.1.1993, protokolom o prístupe SR ku GATT.
  Database250h - eco-index
  References (71) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (134) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (37) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1