Number of the records: 1  

Blahušiaková, Miriama

 1. Name and Surname Blahušiaková Miriama
  Name and titlesIng. Blahušiaková Miriama PhD.
  See also Šulovská Miriama
  WorkplaceEUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (59) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - súbor autorít osobných mien
  (59) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFHIKUA (16.9.2003 -)