Number of the records: 1  

manažment znalostný

 1. Subject h.manažment znalostný
  Subject h.knowledge management
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 413  : Vedecká disciplína, ktorej vznik úzko súvisí s rozvojom informačnej spoločnosti. Znalostný manažment predstavuje cieľovoorientovaný systematický prístup zameraný na získavanie hodnototvorných vedomostí a na ich využitie na zabezpečenie životaschopnosti a rozvoja organizácie (podniku).
  Database250h - eco-index
  References (221) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (102) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (19) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1