Number of the records: 1  

inštitúcie finančné

 1. Subject h.inštitúcie finančné
  Subject h.financial institutions
  Eco-code336.71 - Bankovníctvo. Banky
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 152  : Inštitúcie získavajúce od verejnosti finančné zdroje, aby ich umiestnili do finančného majetku ako sú akcie, dlhopisy, nástroje peňažného trhu, bankové depozitá, pôžičky, poistky. Poskytujú aj ďalšie finančné služby a finančné poradenstvo. Finančnými inštitúciami sú finančné orgány riadené štátom a súkromné organizácie ako sú banky, poisťovne, zaisťovne, burzy, správcovské spoločnosti, dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi a i.
  Database250h - eco-index
  References (95) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (150) - ARTICLES
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (70) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

  To the basket