Number of the records: 1  

podnikanie zodpovedné

 1. Subject h.podnikanie zodpovedné
  Subject h.corporate responsibility
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 413  : Dobrovoľné integrovanie spoločenských a environmentálnych ekologických aspektov do každodenných podnikových činností a interakcií s podnikovými stakeholdermi. Podniky na báze princípov zodpovedného podnikania preferujú plnenie legislatívnych požiadaviek a simultánne s tým, nad rámec legislatívy, dobrovoľne aplikujú morálne správanie. Výsledok je viditeľný vo forme pozitívneho vplyvu na spoločnosť, životné prostredie a dosahovania konkurenčnej výhody.
  Database250h - eco-index
  References (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (217) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (161) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (17) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1