Number of the records: 1  

vzdelávanie sekundárne

 1. Subject h.vzdelávanie sekundárne
  Subject h.secondary education
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Database250h - eco-index
  References (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (17) - BOOKS
  subject heading

  subject heading