Number of the records: 1  

zodpovednosť podniku spoločenská

 1. Subject h.zodpovednosť podniku spoločenská
  Subject h.corporate social responsibility
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 318  : Koncept sa začal vyvíjať od 70. rokov 20. storočia. Spoločensky zodpovedné firmy sa správajú tak, že rešpektujú potreby ich vnútorného aj vonkajšieho okolia, prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju a celkovo pomáhajú zvyšovať úroveň sociálneho bohatstva. Koncept, v rámci ktorého sa podniky či organizácie snažia integrovať do svojich aktivít aj spoločenský záujem - zodpovednosť za spoločnosť.
  Database250h - eco-index
  References (116) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (75) - ARTICLES
  (10) - ELECTRONIC RESOURCES
  (59) - BOOKS
  subject heading

  subject heading