Number of the records: 1  

služby zamestnanosti

 1. Subject h.služby zamestnanosti
  Subject h.employment services
  Eco-code338.46 - Služby. Terciárny sektor
  331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Database250h - eco-index
  References (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (35) - ARTICLES
  (7) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1