Number of the records: 1  

agrokomplex

 1. Subject h.agrokomplex
  Subject h.agrocomplex
  Eco-code338.43 - Poľnohospodárstvo ako hospodárske odvetvie
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 20  : Súhrn vzájomne spojených odvetví zameraných na výživu obyvateľstva. Ak sa za jeho zjednocujúci základ považuje agrárny sektor, ide pri nadväzovaní "proti prúdu" o rozličné odbory priemyslu, ktoré pripravujú stroje, technologické linky, hnojivá, chemické ochranné prostriedky a pod. "Po prúde" na poľnohospodársky sektor nadväzuje potravinársky priemysel, ktorý transformuje poľnohospodársku surovinu na finálne úžitkové produkty.
  Database250h - eco-index
  References (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (48) - ARTICLES
  (7) - BOOKS
  subject heading

  subject heading