Number of the records: 1  

chudoba

 1. Subject h.chudoba
  Subject h.poverty
  Eco-code316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  330.59 - Životná úroveň
  Look insteadbieda
  Source of Data VerificationEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 55  : Stav núdze, kedy ľudia nemajú dostatok prostriedkov k svojej existencii. Rozlišuje sa chudoba subjektívna a objektívna. Subjektívna chudoba je stav, v ktorom sa ocitne jedinec v dôsledku svojich nesplnených alebo neuskutočnených túžob, pričom i táto chudoba môže mať základ v nedostatku finančných zdrojov; objektívna chudoba je zreteľnou čiarou medzi "nechudobou" a chudobou, ktorá sa zisťuje na základe analýz sociálno-ekonomických ukazovateľov.
  Database250h - eco-index
  References (335) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (455) - ARTICLES
  (15) - ELECTRONIC RESOURCES
  (473) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1