Number of the records: 1  

hodnota podniku

 1. Subject h.hodnota podniku
  Subject h.company's value
  Eco-code658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Source of Data VerificationŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 299  : Podnik je tovarom ako každý iný tovar, lebo je určený na zmenu na trhu. Tovar má dve základné vlastnosti - úžitkovú hodnotu a hodnotu. Úžitková hodnota je spojená so schopnosťou podniku poskytovať určitý úžitok vyplývajúci z kombinácie prvkov technických, ekonomických, sociálnych a ďalších. Odhadca supluje prácu trhu, ktorý pre prípad zmeny určuje hodnotu na základe aplikácie metód oceňovania podniku, čím vytvára podklad pre cenové jednanie. Cena a hodnota podniku sa zhodujú iba výnimočne.
  Database250h - eco-index
  References (259) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (147) - ARTICLES
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (74) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1