Number of the records: 1  

hospodárstvo trhové

 1. Subject h.hospodárstvo trhové
  Subject h.market economy
  Eco-code330.342 - Vývojové štádiá. Vývojové stupne hospodárstva
  338.24 - Hospodárske riadenie
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 852  : Ekonomika opierajúca sa o princípy slobodného podnikania. Určujúcimi faktormi pôsobiacimi na chod trhovej ekonomiky sú trh, systém cien, zisky a straty, systém stimulácie, mzdový systém.
  Database250h - eco-index
  References (21) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (286) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (563) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1