Number of the records: 1  

integrácia

 1. Subject h.integrácia
  Subject h.integration
  Eco-code330.341.4 - Štruktúrne zmeny
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 130  : V lexikologickom význame proces spájania, zjednocovania alebo scelenia na základe spoločných znakov jednotlivých integračných prvkov. V znalostnej ekonomike rozlišujeme ekonomickú integráciu na makro- a mikroúrovni.
  Database250h - eco-index
  References (5) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (395) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (495) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (411) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading