Number of the records: 1  

jednotka účtovná

 1. Subject h.jednotka účtovná
  Subject h.accounting entity
  Eco-code657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 449  : Jednotka, ktorá vedie samostatné účtovníctvo a zostavuje výkazy. Môžu to byť samostatní podnikatelia, obchodné spoločnosti, akciové spoločnosti alebo oddelené súčasti týchto spoločností (dcérske spoločnosti, oddelené prevádzky a pod.).
  Database250h - eco-index
  References (457) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (214) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (14) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1