Number of the records: 1  

konsolidácia

 1. Subject h.konsolidácia
  Subject h.consolidation
  Eco-code303 - Metódy spoločenských vied
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 409  : Upevnenie, zabezpečenie, usporiadanie, hlavne vo vzťahu k hospodárskej situácii podniku či štátu. Konsolidáciou sa tiež označuje zmena krátkodobého dlhu na dlhodobú pôžičku (konsolidovaný dlh). Konsolidáciou sa chápe aj osobitná forma spojenia firiem. Pri konsolidácii dochádza k spojeniu dvoch alebo viacerých nadobudnutých spoločností, pričom všetky po tomto spojení zaniknú. Vzniká nová korporácia, ktorá preberá všetky práva a záväzky konsolidovaných spoločností.
  Database250h - eco-index
  References (101) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (80) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (35) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1