Number of the records: 1  

konverzia dát

 1. Subject h.konverzia dát
  Subject h.data conversion
  Eco-code681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Database250h - eco-index
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) - ARTICLES
  (2) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1