Number of the records: 1  

kreativita

 1. Subject h.kreativita
  Subject h.creativity
  Eco-code159.9 - Psychológia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 159  : Generovanie myšlienok pre nové alebo zlepšené pracovné postupy alebo výrobky a služby. Ide o súhrn procesov, ktoré vedú k novým, originálnym nápadom, teóriám alebo konceptom. Kreativitou sa rozumie schopnosť človeka vytvárať akékoľvek nové a pôvodné myšlienky, pričom dnes je už známe, že každý človek má istý stupeň kreativity, ktorá sa dá do určitej miery rozvíjať.
  Database250h - eco-index
  References (224) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (290) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (123) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1