Number of the records: 1  

mediácia

 1. Subject h.mediácia
  Subject h.mediation
  Eco-code316.6 - Sociálne správanie. Psychologická sociológia. Sociálna psychológia
  34 - Právo. Veda o štáte a práve
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 186  : Neformálny, dobrovoľný a dôverný proces riešenia konfliktov mimo súdu prostredníctvom mediátora. Cieľom mediácie je dosiahnutie dohody, ktorá je pre obidve strany prijateľná. Mediácia je proces, v ktorom nezainteresovaná tretia strana - mediátor pomáha účastníkom sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie ich sporu. Na rozdiel od súdneho konania sa nehľadá, na ktorej strane je právo, kto má pravdu a kto nie, ale hľadá sa vzájomne akceptovateľná dohoda.
  Database250h - eco-index
  References (28) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (57) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (7) - BOOKS
  subject heading

  subject heading