Number of the records: 1  

metódy simulačné

 1. Subject h.metódy simulačné
  Subject h.simulation methods
  Eco-code330.45 - Operačný výskum
  519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Database250h - eco-index
  References (18) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (27) - ARTICLES
  (17) - BOOKS
  subject heading

  subject heading