Number of the records: 1  

položky opravné

 1. Subject h.položky opravné
  Subject h.adjusting entries
  Eco-code657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 604  : Položky súvisiace s uplatnením zásady opatrnosti v účtovníctve. Vytvárajú sa len ku konkrétnemu druhu majetku (napr. zásoby tovaru, cenné papiere, pohľadávky). K záväzkom sa opravné položky nesmú tvoriť. Opravné položky sa vytvárajú vtedy, keď ide o zníženie ocenenia majetku, ktoré nemá trvalý, ale len dočasný charakter.
  Database250h - eco-index
  References (104) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (94) - ARTICLES
  (11) - BOOKS
  subject heading

  subject heading