Number of the records: 1  

prevádzky

 1. Subject h.prevádzky
  Subject h.operations
  Eco-code65.014 - Štruktúra podniku. Podniková hierarchia
  Database250h - eco-index
  References (31) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (58) - ARTICLES
  (30) - BOOKS
  subject heading

  subject heading