Number of the records: 1  

prieskum štatistický

 1. Subject h.prieskum štatistický
  Subject h.statistical research
  Eco-code311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Database250h - eco-index
  References (35) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (118) - ARTICLES
  (44) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1