Number of the records: 1  

sčítanie ľudu

 1. Subject h.sčítanie ľudu
  Subject h.population census
  Eco-code312 - Štatistika obyvateľstva. Demografická štatistika
  314 - Demografia
  Database250h - eco-index
  References (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (73) - ARTICLES
  (68) - BOOKS
  subject heading

  subject heading