Number of the records: 1  

solventnosť

 1. Subject h.solventnosť
  Subject h.solvency
  Eco-code336.71 - Bankovníctvo. Banky
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Look insteadplatbyschopnosť
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 407  : Schopnosť uhrádzať záväzky v dobe ich splatnosti. O solventnosti subjektu možno uvažovať na základe vzťahu jeho trhovo oceneného majetku k trhovo oceneným záväzkom, ktorý sa označuje ako solventný pomer.
  Database250h - eco-index
  References (161) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (140) - ARTICLES
  (48) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1