Number of the records: 1  

súvaha

 1. Subject h.súvaha
  Subject h.balance sheet
  Eco-code657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 797  : Peňažný prehľad o stave majetku zostavovaný firmou na základe účtovných údajov. Riadna súvaha sa zostavuje na začiatku alebo na konci účtovného obdobia; mimoriadna súvaha v čase, keď podnik začína svoju činnosť, keď dochádza k jeho rozdeleniu alebo zlúčeniu s iným podnikom, resp. keď sa likviduje; porovnávacia súvaha vtedy, keď treba navzájom porovnať viaceré obdobia. Súvahu, ktorá patrí k základným účtovným výkazom, zostavujú firmy, ktoré vedú podvojné účtovníctvo.
  Database250h - eco-index
  References (250) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (137) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (141) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1