Number of the records: 1  

trh bytový

 1. Subject h.trh bytový
  Subject h.housing market
  Eco-code332.8 - Bytové hospodárstvo. Bytová výstavba
  365 - Požiadavky na bývanie a ich uspokojovanie
  Database250h - eco-index
  References (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (46) - ARTICLES
  (12) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

  To the basket