Number of the records: 1  

účtovníctvo finančné

 1. Subject h.účtovníctvo finančné
  Subject h.financial accounting
  Eco-code657.1/.2 - Účtovné systémy. Účtovné metódy
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 867  : Zaznamenávanie všetkých účtovných prípadov príslušného účtovného obdobia, ktoré vyjadrujú vzťah účtovnej jednotky ako celku k vonkajšiemu okoliu. Finančné účtovníctvo má záväzne právne stanovený obsah a formu a musí zohľadňovať požiadavky obchodných a daňových právnych predpisov.
  Database250h - eco-index
  References (115) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (104) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (170) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1