Number of the records: 1  

výnosy

 1. Subject h.výnosy
  Subject h.revenues
  Eco-code338.31 - Produktivita. Výnos
  336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 916  : Peňažné vyjadrenie vzniknutých alebo realizovaných hodnôt tovarov a služieb. V účtovníctve sa výnos vzťahuje vždy len na hodnoty, ktoré vznikli, resp. boli realizované v danom účtovnom období.
  Database250h - eco-index
  References (1) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (599) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (521) - ARTICLES
  (199) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1