Number of the records: 1  

vzťahy zúčtovacie

 1. Subject h.vzťahy zúčtovacie
  Subject h.clearing relations
  Eco-code657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  Database250h - eco-index
  References (142) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ARTICLES
  (45) - BOOKS
  subject heading

  subject heading