Number of the records: 1  

zásoby

 1. Subject h.zásoby
  Subject h.supplies
  Eco-code330.12 - Objekty hospodárenia. Suroviny. Zdroje
  330.52 - Národné bohatstvo. Národný majetok
  657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 944  : Určitá časť vyrobených úžitkových hodnôt, ktoré sú dočasne vyňaté z kolobehu smerujúceho k uspokojeniu určitých potrieb. Zásoby riešia: časový nesúlad medzi výrobou a spotrebou, miestny nesúlad medzi výrobou a spotrebou a kapacitný nesúlad nadväzujúcich výrobných a dopravných systémov.
  Database250h - eco-index
  References (289) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (250) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (263) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1