Number of the records: 1  

zmluvy medzinárodné

 1. Subject h.zmluvy medzinárodné
  Subject h.international treaties - international agreements
  Eco-code341 - Medzinárodné verejné právo
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 190  : Dohody dvoch alebo viacerých subjektov medzinárodného práva, ktoré majú medzinárodnoprávne účinky a riadia sa medzinárodným právom. Medzinárodné zmluvy spolu s medzinárodnými obyčajmi sú hlavnými prameňmi medzinárodného práva. Rozlišujeme zmluvy bilaterálne, multilaterálne, oblastné a univerzálne.
  Database250h - eco-index
  References (1) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (153) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (385) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (214) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1