Number of the records: 1  

zmluvy úverové

 1. Subject h.zmluvy úverové
  Subject h.credit agreements
  Eco-code347.7 - Obchodné právo
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 458  : Zmluvy, v ktorých banka a dlžník dohodnú podmienky poskytnutia úveru a spôsob jeho splácania.
  Database250h - eco-index
  References (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (31) - ARTICLES
  (9) - BOOKS
  subject heading

  subject heading