Number of the records: 1  

známky ochranné

 1. Subject h.známky ochranné
  Subject h.registered trade marks
  Eco-code347.77 - Priemyselné, výrobné a vedecké vlastníctvo a vlastnícke vzťahy. Patentové a značkové právo
  620.2 - Náuka o tovare. Tovaroznalectvo
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 958  : Obrazové, grafické, slovné alebo kombinované označenie, ktorým výrobná organizácia signuje svoje výrobky alebo obchodná organizácia svoj tovar, resp. služby, aby boli odlišné od výrobkov alebo služieb iného závodu a tiež z dôvodu propagácie. Existujú tiež známky priestorové alebo zvukové.
  Database250h - eco-index
  References (13) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (108) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (222) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (41) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

  To the basket