Number of the records: 1  

znázornenie grafické

 1. Subject h.znázornenie grafické
  Subject h.graphic demonstration - graphic representation
  Eco-code311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Database250h - eco-index
  References (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1