Number of the records: 1  

zodpovednosť spoločenská

 1. Subject h.zodpovednosť spoločenská
  Subject h.social responsibility
  Eco-code34 - Právo. Veda o štáte a práve
  331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 960  : Je prejavom toho, ako môžu podnikateľské subjekty ovplyvňovať svojimi aktivitami záujmy ostatných skupín vo svojom okolí. Spoločenská zodpovednosť znamená formu zmluvy, ktorú sa podnikateľské subjekty zaväzujú dodržiavať voči okoliu. Spoločensky zodpovedné podniky vytvárajú rôzne sociálne programy, vytyčujú si sociálne ciele, akceptujú potreby a požiadavky spoločenských záujmových skupín a uprednostňujú optimálny zisk pred ziskom maximálnym.
  Database250h - eco-index
  References (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (342) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (321) - ARTICLES
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (104) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1