Number of the records: 1  

Pekár, Juraj

 1. Name and Surname Pekár Juraj
  Name and titlesprof. Mgr. Pekár Juraj PhD.
  Professional OrientationEkonóm, odbor: Modely a metódy operačného výskumu
  WorkplaceEUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (203) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  (2) - BOOKS
  (53) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFHIKOV (1.9.1997 -)