Number of the records: 1  

Sakálová, Katarína

 1. Name and Surname Sakálová Katarína
  Name and titlesprof. RNDr. Sakálová Katarína CSc.
  Professional Orientationekonóm, odbor: Životné poistenie, finančná matematika
  WorkplaceEUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (189) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  (2) - BOOKS
  (33) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFHIKMA (2012 -)
  Predchádzajúce pracoviskoEUBFHIKMM (1.9.1981 2012)
Number of the records: 1