Number of the records: 1  

Lišková, Danuša

 1. Name and Surname Lišková Danuša
  Name and titlesdoc. PhDr. Lišková Danuša CSc.
  Professional Orientationekonóm, odbor: nemecký jazyk
  WorkplaceEUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source of Data Verification : Profesori a docenti 1940-2000, 2000
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (269) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ARTICLES
  (15) - ELECTRONIC RESOURCES
  (7) - BOOKS
  (18) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFAJKJT (1.5.1975 -)