Number of the records: 1  

Džubáková, Martina

 1. Name and Surname Džubáková Martina
  Name and titlesIng. Džubáková Martina PhD.
  Professional Orientationekonóm, odbor: systémy riadenia kvality
  WorkplaceEUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (97) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - ARTICLES
  (2) - BOOKS
  (67) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFPMKML (1.9.2001 -)
Number of the records: 1