Number of the records: 1  

Vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu

 1. Title Vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu
  Author infoJozef Polák, Anton Doktorov
  Author Polák Jozef (Interwiewer) Pedagogická fakulta UKF v Nitre
  Co-authors Doktorov Anton (Interviewee)
  Another authors Galbavý Ľubomír (Interviewee)
  Source document Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. Roč. 17, č. 8 (2009), s. 1 - 2. - Nitra : SlovDidac, 2009. ISSN 1335-003X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords vzdelávanie * sústava výchovno-vzdelávacia * programy študijné * manažéri * škola a prax * priemysel automobilový
  AnnotationRozhovor s Ing. Antonom Doktorovom, PhD., námestníkom riaditeľa ŠIOV a s hlavným manažérom projektu PaedDr. Ľubomírom Galbavým, o tvorbe nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-10 + 10 príl.