Number of the records: 1  

Nové pohľady na teóriu optimálnej menovej oblasti

 1. Title Nové pohľady na teóriu optimálnej menovej oblasti
  Author infoEva Muchová
  Author Muchová Eva EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave : Bratislava, 9. a 10. októbra 2003. S. 146. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2003. ISBN 80-225-2218-X
  NoteAbstrakt
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE03 00183-001, kópia plného textu